Anthurium Papillilaminum

Papi 花烛

Papi 花烛(Anthurium Papillilaminum),为了称呼方便直接用了它的前4个字母 papi。它的叶子上宽下窄,呈心形,叶脉纹理清晰。Papi 花烛本身颜值就很高,但是它有个优秀的基因,号称万能杂,也就是说它经常和其他品种的花烛杂交,产生的后代颜值都很高。(后几张图片就是杂交品种)

Anthurium Papillilaminum
中文名称:Papi

拉丁名称:Anthurium Papillilaminum

科属: 天南星科 花烛属
Tag

Add new comment